SCREEN PRINTING

บริการงานออกแบบและสกรีนบนบรรจุภัณฑ์

Makeprint2u by Eureka Packaging Co.,Ltd. ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างครบวงจร เรามีบริการออกแบบ และบริการงานสกรีนกระปุก หลอด ขวด ตลับ เครื่องสำอางทุกชนิดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และทีมงานออกแบบ และผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางโดยตรง

สกรีนหลอด สกรีนกระปุก สกรีนขวด
ดิจิตอล 4 สี ไล่สีได้ กันน้ำ ทนทาน
ไม่มีค่าบล็อค งานเร็วทันใจใน 7-10 วัน

สกรีนหลอด สกรีนกระปุก สกรีนขวด
ดิจิตอล 4 สี ไล่สีได้ กันน้ำ ทนทาน
ไม่มีค่าบล็อค งานเร็วทันใจใน 7-10 วัน

สกรีนหลอด สกรีนกระปุก สกรีนขวด
ดิจิตอล 4 สี ไล่สีได้ กันน้ำ ทนทาน
ไม่มีค่าบล็อค งานเร็วทันใจใน 7-10 วัน

สกรีนหลอด สกรีนกระปุก สกรีนขวด
ดิจิตอล 4 สี ไล่สีได้ กันน้ำ ทนทาน
ไม่มีค่าบล็อค งานเร็วทันใจใน 7-10 วัน

สกรีนหลอด สกรีนกระปุก สกรีนขวด
ดิจิตอล 4 สี ไล่สีได้ กันน้ำ ทนทาน
ไม่มีค่าบล็อค งานเร็วทันใจใน 7-10 วัน

สกรีนหลอด สกรีนกระปุก สกรีนขวด
ดิจิตอล 4 สี ไล่สีได้ กันน้ำ ทนทาน
ไม่มีค่าบล็อค งานเร็วทันใจใน 7-10 วัน

สกรีนหลอด สกรีนกระปุก สกรีนขวด
ดิจิตอล 4 สี ไล่สีได้ กันน้ำ ทนทาน
ไม่มีค่าบล็อค งานเร็วทันใจใน 7-10 วัน

สกรีนหลอด สกรีนกระปุก สกรีนขวด
ดิจิตอล 4 สี ไล่สีได้ กันน้ำ ทนทาน
ไม่มีค่าบล็อค งานเร็วทันใจใน 7-10 วัน

สกรีนหลอด สกรีนกระปุก สกรีนขวด
ดิจิตอล 4 สี ไล่สีได้ กันน้ำ ทนทาน
ไม่มีค่าบล็อค งานเร็วทันใจใน 7-10 วัน

สกรีนหลอด สกรีนกระปุก สกรีนขวด
ดิจิตอล 4 สี ไล่สีได้ กันน้ำ ทนทาน
ไม่มีค่าบล็อค งานเร็วทันใจใน 7-10 วัน

สกรีนหลอด สกรีนกระปุก สกรีนขวด
ดิจิตอล 4 สี ไล่สีได้ กันน้ำ ทนทาน
ไม่มีค่าบล็อค งานเร็วทันใจใน 7-10 วัน

*ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามคิวงาน จำนวน และความยากง่ายของงาน

**เรทออกแบบฉลากขึ้นอยู่กับลักษณะความอยากง่ายของงาน มีเรทราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่สั่งสกรีนกับเรา

Powered by MakeWebEasy.com